لودر
مارکتون

01 وودافون پروژه کمپین پیشنهاد
برای وودافون
آوریل سوم

نمایش
02 خوراک اوبر پروژه بازاریابی همکاری
برای UBER
21 ژوئن
نمایش
03 لپ تاپ اپل پروژه تبلیغات متحرک
برای اپل
سپتامبر 19
نمایش